NOVÁ PUBLIKÁCIA

photo

Priame perorálne antikoagulanciá

S radosťou by sme vám chceli oznámiť, že koncom marca bola do predaja uvedená kniha s názvom: ,,Priame perorálne antikoagulanciá“ za výraznej podpory OZ HematológiaSK a našich partnerov.
VIAC INFO

ZBORNÍK ABSTRAKTOV

photo

5. ročník školy hematológie

Stiahnite si Zborník abstraktov z posledného 5. ročníka školy hematológie. Hlavnými témami bola onkohematológia, krvácavé a trombofilné stavy, imunohematológia, význam genetického vyšetrenia v hematológii, hematológia v iných klinických disciplínach.
VIAC INFO
Vitajte na novej web stránke
občianskeho združenia ,,HematológiaSK“.
HematológiaSK je občianske združenie, ktorého základným poslaním je zlepšovanie diagnostiky a liečby hematologických ochorení. Na Slovensku pravidelne usporadúvame odborné semináre a vzdelávacie aktivity pre odborníkov v oblasti hematológie, hemostazeológie, hematoonkológie a transfuziológie.

Ďakujeme Vám, že nás v tomto roku 2021 podporíte 2% z Vašich daní

Náš účet je: HematológiaSK, Tatra banka, a.s., 2945463476/1100

[powr-hit-counter id=e46170e0_1530606266]