Domáce časopisy

Sokol J, Chudej J, Kubisz P, Staško J. Manažment pacienta s relabujúcim lymfómom z plášťových buniek. Interná medicína. 2018;8(2):67-70.

http://www.amedi.sk/manazment-pacienta-s-relabujucim-lymfomom-z-plastovych-buniek-a7314,7311,1.html?archiv=2,2018

Chudej J, Hrnčár M, Sokol J, Plameňová I, Váleková Ľ, Staško J. Použitie rastových faktorov myelopoézy v profylaxii febrilnej neutropénie. Onkológia. 2018; 13(2):128-132.

http://www.solen.sk/pdf/5eeebfc4513616ae7070acb8a7ea183c.pdf

Nehaj F, Kubašková M, Sokol J, Mokáň M, Jankovičová V, Michalová R, Kovář F, Mizera S, Galajda P, Péč M, Mokáň M. Benígne nádory srdca – kardiálne myxómy. Cardiology letters. 2018; 27(1):27-30.

http://www.cardiologyletters.sk/images/web/abstrakty/2018/Cardiol_2018_1_27.pdf

Michalová R, Vnučák M, Mikulová S, Graňák K, Nehaj F, Galajda P, Stančiaková L, Staško J. Prediabetická trombocytopénia. Diabetes a obezita. 2018;18(35):77-86.