Vážení partneri, kolegovia a priatelia,
využite možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní! HematológiaSK je občianske združenie, ktorého základným poslaním je zlepšovanie diagnostiky a liečby hematologických ochorení. Vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve nášmu občianskemu združeniu dokážeme realizovať náročné a kvalitné projekty pre pacientov s hematologickým / hemato-onkologickým ochorením.

Ak ste fyzická osoba-živnostník:

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel). Uveďte meno organizácie: Mladí hematológovia Právna forma: nezisková organizácia. IČO: 42414041, DIČ: 2120005679 Sídlo: Pšeničná 1/G, 82106 Bratislava. Žiadne iné tlačivo podávať netreba.
Tlačivo fyzická osoba - živnostník

Ak ste zamestnanec:

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil ,,Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte ,,Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Tlačivo zamestnanec

Ak ste právnická osoba:

V časti IV. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1,5% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.
Tlačivo právnická osoba

Náš účet je: HematológiaSK, Tatra banka, a.s., 2945463476/1100

Ďakujeme!

Veľa malých súm vytvorí veľkú sumu, ktorá už dokáže pomôcť pacientom.