serestst

Ako občianske združenie HematológiaSK vzniklo

Občianske združenie HematológiaSK presadzuje skvalitnenie liečby a diagnostiky hematologických ochorení.
Podporuje členov združenia v ich publikačnej a vedeckej činnosti. Zároveň pravidelne usporadúva odborné semináre a vzdelávacie aktivity pre odborníkov v oblasti hemostazeológie, onkohematológie a transfuziológie.

Riadi sa podľa stanov, ktoré je možne stiahnuť tu.

Stanovy OZ HematológiaSK

Predsedníctvo

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

predseda občianského združenia
hematologia@hematologiask.sk