Akútne stavy v hematológii pre zdravotné sestry

22.10.2018

Trombofilné stavy

10.11.2018

Vybrané hematoonkologické stavy

3.12.2018
photo

Škola hematológie2019

VIAC INFO
photo

KHTD 2019

VIAC INFO
photo

Domáce publikácie s podporou OZ

VIAC INFO
photo

Zahraničné publikácie s podporou OZ

VIAC INFO