25 jún 2024

Kniha Priame perorálne antikoagulanciá

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

s radosťou by sme vám chceli oznámiť, že koncom marca bola do predaja uvedená kniha s názvom: ,,Priame perorálne antikoagulanciá“ za výraznej podpory OZ HematológiaSK a našich partnerov. Táto publikácia bola napísaná predovšetkým pre lekárov, ktorí sa pri narastajúcom spoločenskom tlaku snažia prehlbovať svoje vedomosti a poskytovať čo najlepšiu starostlivosť o pacienta. Podrobne sú v nej zmapované farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti jednotlivých DOAK-ov, ich laboratórny monitoring, ale hlavne ich správne klinické indikovanie a špeciálne klinické situácie (chirurgickú prípravu, krvácavé komplikácie, problematiku anestéziológie a iné).

Kniha Priame perorálne antikoagulanciá

Knihu si je možné kúpiť prostredníctvom stránky vydavateľstva Osveta za zvýhodnenú cenu TU,
alebo prostredníctvom internetového kníhkupectva na internetovej stránke Martinus TU.

Radi privítame aj vaše ohlasy a pripomienky na túto publikáciu.

Pridaj komentár